Budowa boisk sportowych w Jerzykowie i Pobiedziskach

Budowa boisk sportowych dla Zespołu Szkół w Jerzykowie i Pobiedziskach Letnisku. Zamawiający: UMiG w Pobiedziskach ul. Kościuszki 4

Czytaj dalej

Collegium Minus i Collegium Iuridicumw Poznaniu.

Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1 i Collegium Iuridicum przy ul. Św. Marcin 90 w Poznaniu. Projekt budowlano-wykonawczy Remontu elewacji, wieży i balkonów Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu oraz projekt budowlano-wykonawczy Remontu elewacji Collegium Iuridicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Św. Marcin 90 w Poznaniu – dotyczył [...]

Czytaj dalej

Projekt Willa Hermana w Poznaniu

Projekt-Willa Hermana w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 188. Projekt budowlany wykonawczy Modernizacji budynku z przeznaczeniem dla Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dotyczył modernizacji budynku o łącznej kubaturze 3.361 m3, wpisanego do Rejestru Zabytków pod nr A 234/Wlkp. i obejmował wszystkie branże wraz z wykonaniem Programu Konserwatorskiego, specyfikacji, [...]

Czytaj dalej
Przedszkole Baranowo

Budowa zespołu Oświatowo-Sportowego w Baranowie.

Budowa zespołu Oświatowo-Sportowego w Baranowie. Budowa zespołu Oświatowo-Sportowego w Baranowie obejmującego wykonanie Przedszkola wraz z kuchnią oraz Gimnazjum. (20.202m3 kubatury) Zamawiający: UG w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne

Czytaj dalej
Wszystkich Swietych

Centrum Obsługi Świadczeń UMP w Poznaniu.

Centrum Obsługi Świadczeń UMP ul. Wszystkich Świętych w Poznaniu. Projekt budowlany wykonawczy modernizacji budynku przy ul. Wszystkich Świętych w Poznaniu z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Świadczeń UMP dotyczył modernizacji budynku o kubaturze 10.618 m3, znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej i obejmował wszystkie branże wraz z wykonaniem specyfikacji, kosztorysów i przedmiarów. (Projekt dotyczył obiektu o [...]

Czytaj dalej

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Luboniu

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Luboniu przy ul. Granicznej. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w Luboniu przy ul. Granicznej. Zamawiający: Inwestor prywatny

Czytaj dalej

Budynek w Śremie

Budynek w Śremie przy ul. kolejowej 3. Adaptacja pomieszczeń I piętra budynku w Śremie przy ul. kolejowej 3 na lokale socjalne. Zamawiający: Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1  

Czytaj dalej

Trybuny boiska sportowego w Komornikach.

Trybuny boiska sportowego w Komornikach. Budowa trybun boiska sportowego w Komornikach. Zamawiający: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1

Czytaj dalej

Budowa Strzelnicy Sportowej w Tarnowie Podgórnym.Budowa Strzelnicy Sportowej w Tarnowie Podgórnym.

Budowa Strzelnicy Sportowej w Tarnowie Podgórnym. (1.260 m3 kubatury) Zamawiający: UG w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne  

Czytaj dalej
Przedszkole Lusówko

Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Lusówku.

Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Lusówku. (1.670 m3 kubatury) Zamawiający: UG w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne

Czytaj dalej
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Budowa Bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w ZOZ – Poznań Jeżyce.

Budowa Bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w ZOZ – Poznań Jeżyce. (12.541 m3 kubatury) Zamawiający: ZOZ Poznań-Jeżyce ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu

Czytaj dalej

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Poznaniu

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Poznaniu przy ul. Paczkowskiej 19. Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Poznaniu przy ul. Paczkowskiej 19. Zamawiający: Inwestor prywatny

Czytaj dalej
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Budowa budynku komunalnego w Rumianku

Budowa budynku komunalnego nr 1 w Rumianku przy ul. Szkolnej. Zamawiający: UG w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne

Czytaj dalej

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Poznaniu

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Poznaniu przy ul. Strzyżowskiej 9. Projekt budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem oraz zbiornikiem bezodpływowym na ścieki w Poznaniu przy ul. Strzyżowskiej 9. Zamawiający: Inwestor prywatny

Czytaj dalej
Collegium Zembala-2

Budowa budynku dydaktycznego przy Collegium Zembala Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Budowa budynku dydaktycznego przy Collegium Zembala Akademii Rolniczej w Poznaniu. (5.010 m3 kubatury) Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy (Akademia Rolnicza w Poznaniu)

Czytaj dalej
Urząd miasta Poznania

Urząd miasta Poznania

Urząd miasta Poznania pl. Kolegiacki 17. Projekt budowlany remontu pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych położonych na II, III, IV i V piętrze segmentu „A” budynku Urzędu m. Poznania, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu. (Projekt dotyczył obiektu o pow. 7717 m2. Obiekt wpisany do rejestru zabytków) Zamawiający: „POZSERWIS” pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań

Czytaj dalej