Projektowanie I Obsługa Inwestycji Budowlanych
Olgierd Pietrzak

Badania Architektoniczne

Badania architektoniczne obejmują badanie substancji budowlanej zabytku, ustalenie jego kwerendy historycznej oraz stratygrafii kolorystycznej elewacji.

Realizacje

Kategorie

Realizacje

2017 - 2018 | Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Garbary 22 w Poznaniu.

Badania architektoniczne wieży południowej oraz północnej masywu frontowego prowadzone w trakcie wykonywania prac konserwatorskich elewacji kościoła. Prowadzone dla Firmy Konserwatorskiej Piotr Białko z Krakowa.

2015 | Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu.

Badania architektoniczne elewacji zachodniej oraz fragmentów murów obwodowych.

2015 | Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Garbary 22 w Poznaniu.

Badania architektoniczne ścian fundamentowych prowadzone w trakcie wykonywania zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów kościoła. Prowadzone dla Firmy Konserwatorskiej Piotr Białko z Krakowa. Kontynuowane w 2016 r.

2014 - 2018 | Dawny klasztor oo. Dominikanów (obecnie Jezuitów) przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu.

Zrealizowane dla MKZ w Poznaniu pod koniec 2014 roku badania architektoniczne budynku Furty Klasztornej dotyczyły obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Badania architektoniczne uzupełniliśmy wykonanym dla nas przez prof. Marka Krąpca datowaniem dendrochronologicznymi storczykowej więźby dachowej, pozwalającym na nowe spojrzenie w zakresie chronologii powstawania tej części zespołu klasztornego.

2014 | Dawny klasztor oo. Dominikanów (obecnie Jezuitów) przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu.

Badania architektoniczne budynku furty oraz zachodniego przęsła skrzydła północnego. Zrealizowane dla Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Uzupełnione o szczegółową inwentaryzację, zidentyfikowanej w trakcie badań, storczykowej więźby dachowej oraz badania dendrochronologiczne (wykonane przez prof. Marka Krąpca).

2011 | Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku.

Uzupełniające badania architektoniczne poziomu piwnic południowego skrzydła zamku prowadzone w trakcie realizacji projektu adaptacji budynku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe.