Projektowanie I Obsługa Inwestycji Budowlanych
Olgierd Pietrzak

Nadzory budowlane zabytkowe

Nadzory budowlane zabytkowe dotyczą pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego którego obowiązek powołania wynika z decyzji administracyjnych.

Realizacje

Kategorie

Realizacje

Remont kamienicy przy ul. Wronieckiej 23 – funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace zrealizowane w latach 2017-2018 dotyczyły remontu zabytkowej kamienicy z jej modernizacją w kierunku uzyskania pierwszego zabytkowego obiektu pasywnego.

Remont elewacji kościoła p.w. Św. Franciszka z Asyżu – funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace realizowane w latach 2017-2018 roku dotyczyły remontu elewacji frontowej wieży południowej oraz wieży północnej. Największym problemem do rozwiązania okazała się kolorystyka elewacji. Badania stratygraficzne, badania architektoniczne oraz szeroka kwerenda historyczna wykonana przez mgr Beatę Pietrzak nie dała odpowiedzi co do koloru elewacji barokowego obiektu. Na poziomie nadzoru konserwatorskiego przy udziale Miejskiego Konserwatora Zabytków podjęto decyzję o pozostawieniu kolorystyki obecnej.

Remont Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Poznaniu przy ul. Garbary 22 - funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace realizowane w latach 2015-2016 dotyczyły zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów kościoła. Wykonane roboty dotyczyły obiektu wpisanego do rejestru zabytków przy zastosowaniu warstwy gliny jako materiału na izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian. Odpowiednia grubość warstwy i parametry gliny zapewniły skuteczność tego rozwiązania. Wilgotność murów kościoła zaczęła się zmniejszać. Zastosowanie gliny jako materiału izolacyjnego wynikła z naszych badań architektonicznych, kwerend historycznych oraz studiowania starych technik budowlanych.

Remont Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Poznaniu przy ul. Garbary 22 - funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace realizowane w latach 2015-2016 dotyczyły zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów kościoła. Wykonane roboty dotyczyły obiektu wpisanego do rejestru zabytków przy zastosowaniu warstwy gliny jako materiału na izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian. Odpowiednia grubość warstwy i parametry gliny zapewniły skuteczność tego rozwiązania. Wilgotność murów kościoła zaczęła się zmniejszać. Zastosowanie gliny jako materiału izolacyjnego wynikła z naszych badań architektonicznych, kwerend historycznych oraz studiowania starych technik budowlanych.

Remont kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu oraz zespołu klasztornego (dawny podominikański) z Kaplicą Matki Bożej Różańcowej - funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace realizowane w latach 2013-2018 dotyczyły zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów kościoła, prac konserwatorskich w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, remontu elewacji północnej klasztoru oraz wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki. Prace realizowane były w kilku etapach w oparciu o dofinansowanie ministerialne oraz Biura MKZ.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Paczkowie ul. Dworska – funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace realizowane były w roku 2004.

Budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu ul. Mickiewicza 2 – funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace były realizowane w 4 etapach w latach od września 2002 roku do marca 2007 roku. Realizacja odbywała się na obszarze obiektu wpisanego do rejestru zabytków w oparciu o decyzję pozwolenia konserwatorskiego.