Projektowanie I Obsługa Inwestycji Budowlanych
Olgierd Pietrzak

O nas

Firma Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak została założona 17 października 2001 roku z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem działalności firmy jest wykonywanie projektów budowlanych, pełnienie nadzorów inwestorskich, kierowanie budową i robotami budowlanymi oraz doradztwo techniczne budowlane.

Zakres podejmowanych prac obejmuje zarówno realizacje architektonicznych obiektów nowych jaki i obiektów zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską.

Firma dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiającymi pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie oraz posiadających wieloletnie doświadczenie przy realizacji robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

Powyższe umożliwia Inwestorowi spełnienie wymagań ustanowienia kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, zapisanych w decyzjach pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach wydawanych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

Firma wykonuje także kwerendy historyczne, badania architektoniczne oraz programy prac konserwatorskich dla obiektów zabytkowych.