Projektowanie I Obsługa Inwestycji Budowlanych
Olgierd Pietrzak

Kierownik budowy przy zabytkach

Pełnienie funkcji kierownik budowy przy zabytkach wymaga posiadania uprawnień budowlanych oraz praktyki w pracy w zabytkach.

Realizacje

Kategorie

Realizacje

Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku z przeznaczeniem na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe - funkcja kierownika budowy.

Prace zrealizowane w latach 2011-2013 dotyczyły kompleksowej przebudowy wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków. Zakres prac dotyczył odrestaurowania zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich na Centrum Kongresowo – Szkoleniowe z wykonaniem zaplecza gastronomicznego i hotelowego wraz z infrastrukturą techniczną.

Rewitalizacja kwartału zabudowanego ograniczonego: ul. J. Piłsudzkiego – ul. W. Polskiego – ul. Św. Barbary – ul. Głowackiego w Nowej Soli – funkcja kierownika budowy.

Prace zrealizowane w latach 2009-2010 dotyczyły rewitalizacji kompleksu kamienic znajdujących się na powierzchni 4938 m2. W ramach robót budowlanych wykonano m.in. renowacji 2700 m2 elewacji frontowych, renowacji z ociepleniem 1800 m2 elewacji podwórzowych oraz nawierzchni 900 m2 z kostki starobruk w oparciu o pozwolenie konserwatorskie nr 298-1/05; 2/05; 3/05; 4/05; 5/05; 6/05 i 7/05 z dnia 13.12.2005 r. oraz pozwolenie na budowę nr 1/2006 z dnia 02.01.2006 r.

Wykonanie docieplenia budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Kaszubskiej 13 w Kaliszu – funkcja kierownika budowy.

Prace zrealizowane w 2008 roku dotyczyły wykonania ocieplenia budynku metodą lekką mokrą elewacji o powierzchni 5043 m2 w oparciu o pozwolenie konserwatorskie nr 487/2008 z dnia 25.06.2008 r. oraz pozwolenie na budowę nr 444/2008 z dnia 25.08.2008 r.

Modernizacja zabytkowej willi nr VI znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Plac Paderewskiego 1A – funkcja kierownika budowy.

Prace zrealizowane w latach 2007-2008 dotyczyły przebudowy zabytkowej willi z rozszerzeniem funkcjonalnym obiektu o dźwig osobowy.