Projektowanie I Obsługa Inwestycji Budowlanych
Olgierd Pietrzak

Projekty obiektów sportowych

Projekty obiektów sportowych jakie wykonujemy to boiska sportowe z nawierzchnią ze sztucznej trawy lub poliuretanową oraz montażem urządzeń typu workout.

Realizacje

Kategorie

Realizacje

Projekt budowlany budowy boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej oraz poliuretanowej bieżni 200 m wokół boiska wraz z drenażem przy SP w Plewiskach, Gmina Komorniki.

Projekt wykonany w 2014 r. Projekt został zrealizowany w 2015 roku.

Projekt budowlany budowy boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej przy SP w Chomęcicach, Gimnazjum w Komornikach oraz SP w Wirach, Gmina Komorniki.

Projekt wykonany w 2014 r.. Projekt został zrealizowany w latach 2014-2015.

Projekt budowlany budowy boiska szkolnego o nawierzchni syntetycznej przy ZSE nr 1 w Poznaniu.

Projekt wykonany i zrealizowany w 2013 r.

Projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego w Bytyniu, Gmina Kaźmierz.

Projekt wykonany i zrealizowany w 2013 r.

Projekt budowlany budowy boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy SP w Komornikach, ul. Staszica.

Projekt wykonany i zrealizowany w 2012 r.

Projekt budowlany budowy boisk sportowych, bieżni lekkoatletycznej, skate-parku, placu zabaw, urządzeń małej architektury i zagospodarowania terenu przy ZS nr 7 w Poznaniu, os. Zwyciestwa 101 oraz Koncepcja Architektoniczna Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji.

Projekt zagospodarowania terenu przy ZS-7 w Poznaniu został wykonany w 2012 r. natomiast Koncepcja Architektoniczna Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji wraz z wizualizacjami wykorzystanymi w projekcie obywatelskim została wykonana w 2013 roku. Całość została zrealizowana w latach 2012 - 2015.

Projekt budowy kontenera szatniowego zasilanego w media przy kompleksie boisk sportowych oraz oświetlenie tych boisk.

Projekt wykonany w latach 2011-2012. Projekt został zrealizowany w 2012 roku.

Projekty adaptacyjne zespołów boisk sportowych dla UG Komorniki, UG Kaźmierz oraz UG Mycielin.

Projekty wykonane w 2009 r. dotyczyły zespołów boisk w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012" Projekty zostały zrealizowane w 2009 roku.