Projektowanie I Obsługa Inwestycji Budowlanych
Olgierd Pietrzak

Projekty obiektów kubaturowych

W zakresie projekty obiektów kubaturowych wykonujemy projekty obiektów szkolnych oraz modernizacje istniejących obiektów.

Realizacje

Kategorie

Realizacje

Projekt przebudowy parteru budynku SP nr 89, ul. Sochaczewska 3 w Poznaniu z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania z ZL III na ZL II

Wykonany w 2013 r. projekt dotyczył części obiektu o pow. 354 m2 i kubaturze 1.128 m3. Projekt został zrealizowany w 2013 roku.

Projekt rozbudowy SP w Komornikach.

Wykonany w 2013 r. projekt dotyczył obiektu o pow. 7.595 m2 i kubaturze 25.801 m3. Projekt został zrealizowany w latach 2014-2015. Na poziomie nadzoru autorskiego rozwiązywaliśmy bieżące problemy projektowe.

Projekt przebudowy parteru budynku SP nr 65 w Poznaniu z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania z ZL III na ZL II

Wykonany w 2013 r. projekt dotyczył części obiektu o pow. 783 m2 i kubaturze 2.507 m3. Projekt został zrealizowany w 2013 roku.

Projekt przebudowy parteru budynku ZS nr 7 w Poznaniu z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania z ZL III na ZL II

Wykonany w 2013 r. projekt dotyczył części obiektu o pow. 447 m2 i kubaturze 1.441 m3. Projekt został zrealizowany w 2013 roku.

Projekt budowlany modernizacji budynku DK Wodnik w Łęczycy, Gmina Komorniki.

Wykonany w 2012 r. projekt dotyczył obiektu o pow. 406 m2 i kubaturze 1.735 m3. Projekt został zrealizowany w 2013 roku.

Projekt budowlany modernizacji pomieszczeń internatu przy LO w Puszczykowie z przystosowaniem obiektu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Wykonany w 2008 r. projekt dotyczył obiektu o pow. 1.771 m2. Projekt został zrealizowany w 2008 roku.

Projekt budowlany budowy obiektu usługowego przy ul. Drużbickiego na działce nr 65 w Poznaniu.

Projekt wykonany i zrealizowany w 2008 roku dotyczył obiektu o pow. 897 m2.

Projekt budowlano-wykonawczy dla adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne w budynku przy ul. Kolejowej 3 w Śremie.

Projekt wykonany w 2006 r. dla Gminy Śrem.

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji Hali Sportowej w Swarzędzu przy ul. Św. Marcin.

Projekt wykonany i zrealizowany w 2003 r.

Projekt budowlany budowy zaplecza biurowo-socjalnego Wysypiska Odpadów Komunalnych m. Poznania.

Projekt wykonany i zrealizowany w 2003 r.