Projektowanie I Obsługa Inwestycji Budowlanych
Olgierd Pietrzak

Programy Konserwatorskie

Wykonujemy programy konserwatorskie prac budowlanych obejmujące rys historyczny, stan zachowania, badania oraz algorytm prac renowacyjnych obiektu.

Realizacje

Kategorie

Realizacje

2018 - Kamienica przy Alejach Karola Marcinkowskiego 2 w Poznaniu.

Program prac konserwatorskich obejmujący stolarkę okien klatki schodowej.

2017 - Dwór we wsi Brzoza, gmina Duszniki.

Program prac konserwatorskich obejmujący dach, elewacje budynku oraz stolarkę okien.

2016 - Dawny kantor z pawilonem wystawowym fabryki Antoniego Krzyżanowskiego przy ul. Garbary 96 w Poznaniu.

Program prac konserwatorskich sporządzony na potrzeby przeprowadzenia przyszłych robót konserwatorsko-remontowych elewacji i wystroju sztukatorskiego, niezbędnych ze względu na zły stan zachowania obiektu.