Projektowanie I Obsługa Inwestycji Budowlanych
Olgierd Pietrzak

Projektowanie Przy Zabytkach​

W ramach projektowanie w obiektach zabytkowych wykonujemy projekty renowacji i rewitalizacji obiektów i zespołów zabytkowych.

Realizacje

Kategorie

Realizacje

Projekt budowlany remontu elewacji wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Dworu w Brzozie.

Wykonany w okresie od 07.2017 r. do 10.2017 projekt dotyczył obiektu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2095/A decyzją z dnia 22 lipiec 1986 roku.

- decyzja pozwolenia konserwatorskiego nr 514/A/2017 z dnia 31.07.2017 roku wydana przez WWKZ.

Projekt budowlany remontu dachu Dworu w Brzozie.

Wykonany w okresie od 03.2017 r. do 07.2017 projekt dotyczył obiektu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2095/A decyzją z dnia 22 lipiec 1986 roku.

- decyzja pozwolenia konserwatorskiego nr 307/A/2017 z dnia 09.05.2017 roku wydana przez WWKZ.

- decyzja pozwolenia na budowę nr 579/2017 z dnia 25.07.2017 roku wydana przez Starostę Powiatu Szamotulskiego.

Projekt wykonawczy odtworzenia stolarki okien I piętra zachodniego skrzydła klasztoru podominikańskiego przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu.

Wykonany w okresie od 02.2017 r. do 07.2017 projekt dotyczył obiektu wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 172 decyzją z dnia 26 luty 1931 roku.

- decyzja pozwolenia konserwatorskiego nr 584/2017 z dnia 11.07.2017 roku wydana przez MKZ.

- cały czas ważna jest decyzja pozwolenia na budowę nr 2270/2008 z 22.09.2008 roku wydana przez Prezydenta m. Poznania.

Projekt wykonawczy odtworzenia stolarki okien w przyziemiu krużganków południowego i zachodniego skrzydła klasztoru podominikańskiego przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu.

Wykonany w okresie od 12.2016 r. do 02.2017 projekt dotyczył obiektu wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 172 decyzją z dnia 26 luty 1931 roku. - decyzja pozwolenia konserwatorskiego nr 176/2017 z dnia 28.02.2017 roku wydana przez MKZ; - cały czas ważna jest decyzja pozwolenia na budowę nr 2270/2008 z 22.09.2008 roku wydana przez Prezydenta m. Poznania.

- decyzja pozwolenia konserwatorskiego nr 176/2017 z dnia 28.02.2017 roku wydana przez MKZ.

- cały czas ważna jest decyzja pozwolenia na budowę nr 2270/2008 z 22.09.2008 roku wydana przez Prezydenta m. Poznania.

Projekt budowlany remontu nawierzchni dziedzińca wewnętrznego przy budynkach usytuowanych przy pl. Wielkopolskim nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A oraz przy ul. 23 Lutego 29/33 w Poznaniu.

Wykonany w 2017 roku projekt dotyczył remontu nawierzchni dziedzińca wewnętrznego wraz z budową wiat i elementami małej architektury nieruchomości znajdującej się na obszarze Zespołu Urbanistyczno-Architektonicznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków.

Projekt budowlany zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu.

Wykonany w 2016 r. projekt dotyczył zabezpieczenia przeciwwilgociowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków. W projekcie ujęliśmy zastosowanie warstwy gliny jako materiału na izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian jako rozwiązanie już sprawdzone.

Projekt budowlany zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów klasztoru Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Poznaniu.

Wykonany w 2016 r. projekt dotyczył zabezpieczenia przeciwwilgociowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków i był kontynuacją prac projektowych opisanych w pkt. 12 niniejszego zestawienia. W projekcie ujęliśmy zastosowanie warstwy gliny jako materiału na izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian jako rozwiązanie już sprawdzone.

Projekt budowlany remontu elewacji kamienicy zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Długa 12 / ul. Półwiejska 13.

Wykonany w 2015/2016 r. projekt dotyczył remontu elewacji oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowego obiektu znajdującego się na obszarze Zespołu Urbanistyczno-Architektonicznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków.

Projekt budowlany niezbędnych robót interwencyjnych dworu w Młodzikowie.

Wykonany w 2014 r. projekt dotyczył obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Projekt obejmował wzmocnienie konstrukcji fundamentów i ścian obiektu.

Projekt budowlany zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów kościoła p.w. Św. Franciszka z Asyżu oraz murów kaplicy Matki Bożej Loretańskiej w Poznaniu.

Wykonany w 2014 r. projekt zabezpieczenia przeciwwilgociowego dotyczył obiektu wpisanego do rejestru zabytków. W projekcie zastosowaliśmy warstwę gliny jako materiał na izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian. Odpowiednia grubość warstwy i parametry gliny zapewniły skuteczność tego rozwiązania. Projekt jest realizowany od 2015 roku.

Badania architektoniczne budynku Furty Klasztornej w Poznaniu przy ul. Szewskiej 17/18.

Zrealizowane dla MKZ w Poznaniu pod koniec 2014 roku badania architektoniczne budynku Furty Klasztornej dotyczyły obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Badania architektoniczne uzupełniliśmy wykonanym dla nas przez prof. Marka Krąpca datowaniem dendrochronologicznymi storczykowej więźby dachowej, pozwalającym na nowe spojrzenie w zakresie chronologii powstawania tej części zespołu klasztornego.

Projekt budowlany rozbudowy budynku oficyny wewnętrznej Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu przy ul. Szewskiej 18.

Wykonany w 2012 r. pełno branżowy projekt dotyczył obiektu o pow. 299 m2 i kubaturze 747 m3 znajdującego się na obszarze Zespołu Urbanistyczno-Architektonicznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków. Projekt został zrealizowany w 2013 roku.

Projekt modernizacji starej części Szkoły Podstawowej w Plewiskach.

Wykonany w 2011r. projekt dotyczył obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.

Projekt modernizacji starej części Szkoły Podstawowej w Plewiskach.

Wykonany w 2011r. projekt dotyczył obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, gmina Brodnica.

Wykonany w 2009 r. pełno branżowy projekt dotyczył zespołu obiektów o łącznej powierzchni 4.622 m2 i kubaturze 14.326 m3 wpisanych do rejestru zabytków oraz Parku Krajobrazowego.

Projekt budowlano-wykonawczy remontu i przebudowy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Poznaniu z funkcji mieszkaniowo-usługowej na funkcję biurową.

Wykonany w latach 2008 - 2009 dla CBA projekt dotyczył obiektu znajdującego się na obszarze Zespołu Urbanistyczno-Architektonicznego Najstarszych Dzielnic m. Poznania wpisanego do rejestru zabytków Pełno branżowy projekt został wykorzystany przez kolejnego właściciela obiektu dla przeprowadzenia modernizacji obiektu.

Projekt remontu dachu budynku Akademii Ekonomicznej przy al. Niepodległości 12 w Poznaniu.

Wykonany w 2008 r. projekt dotyczył remontu połaci dachowej obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Obiekt ten jest dawnym budynkiem Ziemstwa Kredytowego. Projekt został zrealizowany w 2010 roku.

Projekt budowlany remontu dziedzińca wewnętrznego wraz z tynkami elewacji Collegium Maius przy ul. Fredry 10 w Poznaniu.

Wykonany w 2008 r. projekt dotyczył renowacji dziedzińca wewnętrznego wraz z renowacją tynków, obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Projekt został zrealizowany w 2012roku.

Projekt budowlany remontu elewacji Collegium Iuridicum UAM przy ul. Święty Marcin w Poznaniu.

Wykonany w latach 2007 - 2008 projekt dotyczył renowacji elewacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Projekt został zrealizowany w 2011 roku.

Projekt budowlany remontu elewacji Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Wykonany w latach 2007 - 2008 projekt dotyczył renowacji elewacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Projekt został zrealizowany w 2011 roku.

Projekt budowlany modernizacji budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 188 w Poznaniu z przeznaczeniem dla Instytutu Orientalistyki UAM w Poznaniu.

Wykonany w 2007 r. projekt dotyczył obiektu o pow. 1.094 m2 wpisanego do rejestru zabytków. Pełno branżowy projekt nie został do tej pory zrealizowany.

Projekt budowlany modernizacji budynku przy ul. Wszystkich Świętych 1 w Poznaniu z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonany w 2006 r. projekt dotyczył obiektu o pow. 2.390 m2 znajdującego się na obszarze Zespołu Urbanistyczno-Architektonicznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków. Pełno branżowy projekt został zrealizowany w 2006 roku.

Projekt budowlany remontu pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych położonych na II, III, IV i V piętrze segmentu "A" budynku Urzędu m. Poznania, w Poznaniu na pl. Kolegiackim 17.

Wykonany w 2005 r. projekt dotyczył obiektu o pow. 7.717 m2 wpisanego do rejestru zabytków. Projekt dotyczył remontu wewnętrznego obiektu i został zrealizowany w latach 2005-2006.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Paczkowie,ul. Dworska

Wykonany w 2004 r. pełnobranżowy projekt dotyczył obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Projekt dotyczył modernizacji obiektu i został zrealizowany w latach 2004-2005.