Projektowanie I Obsługa Inwestycji Budowlanych
Olgierd Pietrzak

Nadzory inwestorskie

Nadzory inwestorskie wynikają z decyzji administracyjnej nakazującej powołanie dla danej kategorii obiektu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Realizacje

Kategorie

Realizacje

Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu.

Inwestycja realizowana była w oparciu o dotację ze środków Funduszu Spójności oraz pożyczkę z WFOŚr i GW. Nadzór inwestorski pełnobranżowy pełniony był w latach 2014 - 2016 dla ZZO w Poznaniu Sp. z o.o.. Bardzo ciekawa inwestycja dotycząca instalacji obejmującej procesy fermentacji i procesy kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych. Wynikiem procesu fermentacji obejmującego wstępną obróbkę odpadów jest produkcja biogazu a następnie jego wykorzystanie w zespołach kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej. Wynikiem procesu kompostowania jest produkcja kompostu. W trakcie pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnej współpracy z projektantami i wykonawcą udało nam się zasygnalizować konieczność niezbędnych korekt projektu wykonawczego.

Modernizacja DK "Wodnik" w Łęczycy, Gmina Komorniki.

Nadzór inwestorski pełnobranżowy pełniony w 2013 r. dla Gminy Komorniki.

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Komornikach - etap II - pomieszczenia z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji.

Nadzór inwestorski pełnobranżowy pełniony w latach 2012-2013 dla Gminy Komorniki.

Budowa szkolnych placów zabaw przy SP w Chomęcicach, SP w Komornikach, SP w Plewiskach oraz SP w Wirach.

Nadzór inwestorski pełniony w 2012 r dla Gminy Komorniki.

Rozbudowa Gimnazjum w Komornikach.

Nadzór inwestorski pełnobranżowy pełniony w latach 2012 - 2013 dla Gminy Komorniki.

Budowa Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych przy ul. Wrzesińskiej w Poznaniu.

Nadzór inwestorski pełnobranżowy pełniony w latach 2009 - 2010 dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów (dawny WOK).

Strażnica OSP w Tarnowie Podgórnym.

Nadzór inwestorski pełniony w 2006 r. dla Gminy Tarnowo Podgórne.

Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni w Tarnowie Podgórnym.

Nadzór inwestorski pełniony w 2005 r. dla Gminy Tarnowo Podgórne.

Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni w Tarnowie Podgórnym.

Nadzór inwestorski pełniony w 2005 r. dla Gminy Tarnowo Podgórne.

Zespół Oświatowo-Sportowy w Baranowie.

Nadzór inwestorski pełniony w latach 2005 - 2006 dla Gminy Tarnowo Podgórne.

Budowa budynku dydaktyczno-naukowego przy Kolegium Zembala Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Nadzór inwestorski pełniony w 2005 r. dla Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Budowa sal gimnastycznych i boisk sportowych w Jerzykowie i Pobiedzisku Letnisku.

Nadzór inwestorski pełnobranżowy pełniony w 2004 r. dla UMiG Pobiedziska;

Budowa instalacji pozyskiwania biogazu ze składowiska na kwaterze P-1 i starej części składowiska do zasilania agregatów prądotwórczych Wysypiska Odpadów Komunalnych m. Poznania.

Nadzór inwestorski pełnobranżowy wykonany w 2003 r. dla WOK m. Poznania.

Budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w szpitalu im.Fr. Raszei w Poznaniu.

Nadzór inwestorski pełnobranżowy wykonany w latach 2002-2006 dla ZOZ Poznań-Jeżyce.

Budowa krytej pływalni w Swarzędzu przy ul. Kosynierów.

Nadzór inwestorski pełnobranżowy wykonany w latach 2001-2002 dla UMiGm Swarzędz.